Formandsberetning 2016 ved Kvickly Odders
generalforsamling den 18. april 2017

 

KnudHansen2016

 

Så blev året 2016 afsluttet for nogle måneder siden, og igennem året har vi oplevet mangt og meget i Coop-familien.

 

Jeg vil i min beretning først give en orientering omkring udviklingen i Coop, Coop's økonomi, og dernæst vil jeg koncentrere mig om vores egen brugsforening med butikkerne i Odder, Gylling og Hov. Undervejs vil jeg også give Jer et indblik i bestyrelsens arbejde, og hvilke opgaver, vi har haft fokus på i 2016. Til slut vil jeg kigge lidt ind i 2017.

 

Generalforsamlingen er jo samtidig det lokale møde, hvor I som medlemmer kan få indsigt i brugsforeningen og give udtryk for, hvordan I synes, den skal udvikle sig. Det er også her, at I vælger den bestyrelse, som skal varetage Jeres lokale interesser.

 

I lighed med de tidligere år vil jeg give Jer lidt faktaoplysninger om Coop, da jeg ved, at der er kommet nye medlemmer til siden sidste generalforsamling, og der skal også lyde en speciel velkomst til disse nye medlemmer.

 

Coop a.m.b.a. er det nye navn, der for nogle få år siden afløste FDB og viderefører alt, hvad FDB tidligere stod for + en masse nyt. Under Coop a.m.b.a., der er selve foreningsdelen, ligger driftsselskabet Coop A/S, som driver butikkerne Kvickly, Superbrugsen, Dagli'Brugsen, Fakta, Irma og Coop dk., og Coop er samtidig det handelsmæssige omdrejningspunkt for alle de selvstændige brugsforeninger - herunder Kvickly Odder med vores datterbutikker i Gylling og Hov. Gennem en samhandelsaftale, også kaldet en franchiseaftale, har vi forpligtet os til at følge Coop's forretningskoncepter og aftage en stor del af vores varer herfra. Som selvstændig brugsforening her i Odder har vi dog en stor grad af selvstændighed i beslutninger vedr. priser, sortiment, markedsføring m.v., og i brugsforeningens ledelse med bestyrelsen i spidsen, har vi selv det fulde økonomiske ansvar, og vi træffer selv de strategiske beslutninger omkring vores brugsforenings virke.

 

Coop har idag 1.174 butikker fordelt over hele landet samt i Grønland og på Færøerne. Coop er den største dagligvarekæde i Danmark med en markedsandel på 37%, 40.290 medarbejdere, godt 1.6 mio. medlemmer og ca. 1/3 af alle fødevarer sælges således gennem Coop. Coop medlemsbeviset er Jeres bevis på, at I er medlem af Coop og dermed medejer af vores egen brugsforening, og derigennem også medejer af Coop som koncern. Der er altså ingen aktionærer, der skal have udbytte af forretningen. Vi har kun Jer at tage hensyn til. Ud over at drive en god og ansvarlig forretning for alle kunder, er det vores opgave at give vores medlemmer særlige fordele og indflydelse. Som medlem får du bonus og personlige tilbud, når du handler og bruger appen "Coop medlem" eller viser dit medlemskort. Som lokal bestyrelse er vi med til at vælge Landsrådet, som er den øverste landsdækkende forsamling, der træffer alle de større strategiske beslutninger i Coop. Vores næstformand her i Odder, Kim Bruhn, er medlem af landsrådet og sidder endvidere i Coop a.m.b.a.'s bestyrelse, så både vi som bestyrelse, men også Jer som medlemmer har altså en optimal mulighed for præge udviklingen i Coop.

 

I 2016 har vi fejret, at den første levedygtige og andelsbaserede dagligvarebutik åbnede i Thisted for 150 år siden. Vi har bl.a. brugt året til at vise, at vi som medlemmernes og kundernes egen butik har været med til at forme det danske samfund og udvikle den mad, vi spiser. Vi har henover året fejret jubilæet med flere forskellige events i vores butikker, og I har nok også set den mobile udstilling i forhallen om coop's historie, og på balkonen har vi forsøgt at fortælle vores egen brugsforenings historie i billeder, avisartikler, gamle annoncer og meget mere. Jeg vil gerne sige en stor tak til Jens Skovhus, Leif Larsen og Kim Bruhn for det store arbejde, de har ydet, for at udstillingen kunne blive en realitet.

 

Jubilæet har givet øget fokus på Coop og bevægelsen bag om Coop. Coop har i 2016 fået godt 80.000 nye medlemmer, hvilket er meget tilfredsstillende. Helt præcis er der idag 1.660.000 medlemmer og heraf hører 8.216 medlemmer hjemme i vores egen brugsforening. Vi har haft en tilgang på ca. 300 medlemmer i 2016, hvilket vi er tilfredse med, men flere er naturligvis meget velkomne.

 

I efteråret 2016 lancerede Coop et nyt medlemsprogram for at gøre det endnu nemmere og billigere for Jer medlemmer at få bedre mad og måltider. Medlemsprogrammet er kommet rigtig godt fra start og mere end 300.000 har hentet appen "Coop medlem" og bruger den aktivt til at få madinspiration i hverdagen, til at modtage personlige tilbud, til at betale med i butikken og til at holde styr på bonerne. Brugen af appen "Coop medlem" kræver en smartphone, og for dem, der ikke har en sådan, eller bare foretrækker at bruge deres plastic medlemskort, så virker det naturligvis som det plejer. I forbindelse med 150-års jubilæet har Coop relanceret Cirkel-kaffen, som vi vist er mange der kender fra plakaten med Cirkel-kaffe pigen. Coop har sammen med lokale kaffebønder i Kenya opført en kaffefabrik med et kafferisteri, som udover at sikre god kaffe til de danske forbrugere også bidrager til en god og bæredygtig udvikling i Afrika. Coop har ansat omkring 30 kenyanske medarbejdere til at styre kafferisteriet og aftalen vedligeholder ca. 75.000 jobs i det Kenyanske landbrug. Så jo mere Cirkelkaffe I drikker, jo mere inddirekte støtte giver I til de Kenyanske kaffebønder.

 

Noget af det vi kan være stolte af som medlemsejet virksomhed er, at Coop - og dengang vi hed FDB - altid har været bannerførere for ansvarlighed. Vi var først med økologi, vi går forrest i kampen mod farlig kemi og dermed gøre alt hvad vi kan for at holde problematiske stoffer væk fra hylderne. F.eks går Coop til kamp mod 12 grupper af kemikalier, som vi kalder "det beskidte dusin" og som alle er lovlige, men som er mistænkt for at være sundheds- eller møljøskadelige.

 

Igen i 2016 havde Coop afsat midler til at fremme ansvarlighed gennem samarbejde indenfor sundhed, miljø, klima og etisk handel. I 2016 støttede vores forening ansvarlighedsindsatsen med 19 mio. kr.

 

Det ligger også Coop meget på sinde at fremme og udvide sortimentet med nye, spændende og smagfulde varer, og derfor er lokale råvarer også en del af Coop's madmanifest, der jo drejer sig om, at vi gerne vil sætte mere smag på hverdagen. I løbet af 2016 har Coop introduceret 100 nye varer fra mindre og lokale producenter rundt om i landet.

 

Vores butikker og bestyrelser har i 10 år samarbejdet med skoler over hele landet for at give børn flere og bedre oplevelser i køkkenet. Både hos elever, forældre og lærere er tilfredsheden med Coop's GoCook-aktiviteter tårnhøj, og det giver børnene en ny vinkel til det at lave sund og velsmagende mad. I Odder har vi også sammen med elever fra flere af byens skoler deltaget i dette projekt med stor succes.

 

Samvirke er et af Danmark's største og meste populære magasiner, og alle Coop's medlemmer kan hver måned få magasinet gratis. Samvirke har ved årsskiftet relanceret både magasin og digitale platforme, således at det tilgodeser alle brugere efter hver sit ønske. Målet med Samvirke er dog stadig det samme: At være Coop's medlemsblad med relevant stof om mad, sundhed og forbrug.

 

Så skal vi også lige omkring Coop's økonomi. Coop har her indenfor den seneste uge offentliggjort virksomhedens 2016-regnskab, og det har medført store overskrifter med "Coop halverer overskuddet og Coop satser offensivt". Forventningerne til årsregnskabet for 2016 var store, men også med spænding og lidt frygt efter rekordåret 2015. Resultatet viste desværre en halvering af koncernens overskud i forhold til 2015. Coop og de selvstændige brugsforeninger fik i 2016 et overskud på 254 mio. kr. mod 632 mio. k. i 2015. Der er umiddelbart 4 hovedårsager til tilbagegangen:

1) En opbremsning i væksten på dagligvaremarkedet

2) Lukning af 27 tabsgivende Fakta-butikker og fremrykning af ialt 173 butiksmoderniseringer.

3) Store investeringer i ny teknologi, et digitalt medlemsprogram og dagligvarer på nettet.

4) Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med indkøring af nyt regnskabs- og lønsystem.

Coop's administrerende direktør, Peter Høgsted, udtaler, "at 2016-resultatet isoleret set er skuffende, men vores vision om at forny Coop og forandre og påvirke dansk madkultur er fortsat intakt - men vi ser nu, at vi blot må gå ad flere veje, end vi forventede for 3 år siden - siger altså Peter Høgsted. Peter Høgsted påpeger specielt èn tendens, som vi har undervurderet: Danskerne bruger markant flere penge på restauranter, take-away og catering, og det har i 2016 nulstillet væksten på det traditionelle dagligvaremarked. Hjemmelavet mad viger ganske enkelt for tilberedt mad i takt med, at danskerne er mere pressede på tid, end de er på penge.

 

Det var, hvad jeg havde valgt at orientere Jer om fra Coop's store virke i 2016, og nu tager vi hjem til Odder, Gylling og Hov.

 

Lokalt har der også været godt gang i forretningen med en del store investeringsaktiviteter, events og flere foreningsmæssige aktiviteter.

I lighed med Peter Høgsteds udtalelse om det svagt vigende marked indenfor dagligvarehandelen, så har vi også kunne mærke det i Odder og det har også smittet lidt af på vores resultat. Kvickly Odder kommer sammen med Dagli'Brugserne i Gylling og Hov ud med en samlet omsætning på 287 mio. kr. i forhold til 297 mio. kr. i 2015. Til faldet i omsætningen hører også en teknisk redegørelse om, at der var 1 uge mindre omsætning i 2016 i forhold til 2015, men det er jeg sikker på, at vores direktør Arne Sørensen kommer nærmere ind på i hans beretning. Det samlede resultat før skat lander på 3.024.000 kr. og det er efter at have udgiftsført så store andele af vores ombygninger over driften som muligt. Det skal også nævnes, at vi i årets løb har støttet foreningslivet i Odder og omegn med godt 1 mio. kr. til en bred vifte af sponsorater i vores markedsområde, og i foråret 2016 udbetalte vi kr. 44.000 til 6 glade modtagere fra vores Jubilæumspulje. Ud af overskuddet betaler vi kr. 527.000 i skat til Odder Kommune, så vi kan lægge 2,5 mio. kr. til vores egenkapital, der ultimo 2016 lander på 115 mio. kr. i forhold til en balance på 160 mio. Vi er således godt polstret med en soliditet på 72%, og dermed også klar til at modstå de udfordringer, der måtte komme.

 

Jeg kan også nævne, at vores øvrige aktiviteter med udlejningsejendomme og OK- tank- og vaskeanlæg alle er i god drift og bidrager med et tilfredsstillende resultat. Vi ejer jo også 1/13 af Kvickly Ebeltoft, og også her er 2016 forløbet tilfredsstillende.

 

I 2016 har vi haft flere projekter på tegnebrættet. Vi har gennemført en tiltrængt opdatering og modernisering af Dagli'Brugsen i Gylling. Vi har repareret og moderniseret vores nye lagerhal på Stampmøllevej og indrettet den som fast domicil for vores nethandelsbutik, Megavin. Herudover har vi efter at kunne konstatere flere års betydelige underskud på Galleria, og da der ikke var udsigt til at kunne skabe overskud på andre måder, besluttet at lukke Galleria i forsommeren 2016, og derefter har vi indrettet en moderne restaurant i samarbejde med Jesper Østergaard og co. som står bag Madhimlen, og som herefter er udlejet til Madhimlen under navnet Green Vibe Burger. Vi er selvfølgelig klar over, at det har berørt nogle af Galleria's faste kunder, men det har også givet vores kunder og byens borgere en anden mulighed for en madoplevelse, og det er fortsat muligt, at tage en kop kaffe eller et lettere måltid med op på Balkonen, hvor livet i Kvickly's forområde fortsat kan følges, og så kan man nyde sin forfriskning i pæne omgivelser med malerier og FDB-møbler.

 

Vores bageri og bagerafdeling fik også den helt store tur i 2016 og bageriet var lukket i en periode henover sommeren og efteråret. Det var en meget tiltrængt forbedring af bageriet vi gennemførte til stor glæde for bagerne, og jeg håber også, at I kan nyde udsigten til bageriet og aktiviteten derinde gennem den store rude ud mod forområdet.

 

Vi har fortsat meget fokus på lokale råvarer og oplever en stor succes med bl.a. æbler fra Karensminde, grøntsager fra Peters Gartneri, supperne fra Supperiet i Hundslund, jordbær fra Holtgård i Gylling, agurker fra Nymarken ved Malling og mælkeprodukter fra Vejlskovgård og Gyllingnæs.

 

Økologiske varer er fortsat i rivende udvikling, og det ser ud til at fortsætte. I en artikel i Landbrugsavisen forleden dag så jeg, at der i 2017 var yderligere 22.000 ha under omlægning til økologi, hvoraf de 17.500 ha kommer fra ca. 200 nye økologiske bedrifter og 4.500 ha kommer fra udvidelser i ca. 100 eksisterende økologiske bedrifter. I dag har vi ca. 2.600 økologiske landbrugsbedrifter i Danmark, og det økologiske landbrugsareal svarer til ca. 9% af det samlede landbrugsareal. I de fysiske supermarkeder udgør de økologiske varer ca. 10% af det samlede fødevaresalg og andelen er større på de elektroniske handelsplatforme.

 

Vores galleri på Balkonen har også i 2016 været udstillingssted for mange kunstnere, og der har gennem året været mange besøgende ved de forskellige ferniseringer. Det er vores indtryk, at det fortsat er til stor glæde for både kunstnere og byens borgere, og ved flere arrangementer er de besøgende blevet trakteret med lækre burgersmagsprøver fra Green Vibe Burger.

 

Vi er fortsat meget synlige i vores markedsområde gennem de mange forskellige kundevendte salgstiltag med bl.a. fortsat store vinevents, hvor vi netop har afholdt nr. 25 i rækken med meget stor succes og knap 600 deltagere. Vi er synlige i de trykte medier og forskellige elektroniske medier fylder efterhånden mere og mere, hvor man på meget kort tid kan komme ud til en rigtig stor og bred målgruppe. I de elektroniske medier får man også hurtig feedback på mange af vores handlinger - heldigvis for det meste positive kommentarer, men ind imellem naturligvis også kritiske kommentarer, som vi så bestræber os på at besvare med en fyldestgørende redegørelse.

 

I Gylling har Niels stor succes med involvering af frivillige Gylling-borgere i en uformel butiksbestyrelse og aktivitetsudvalg, hvor der hjælpes til med specialopgaver omkring butikken, og ikke mindst når der skal laves større arrangementer som fastelavnsfester og høstfester eller ved medlemsmøder i byen - alle med meget stor deltagelse. Dette arbejde og den store lokale opbakning betyder utrolig meget for butikken og for personalet, og det vil vi gerne fra bestyrelsen sige en stor tak for.

 

I Hov er Jens kommet rigtig godt på plads i sit uddelerjob og tager gode initiativer sammen med det øvrige topmotiverede personale. Her i starten af 2017 er der netop etableret en lokalbestyrelse omkring butikken i Hov med Jørgen Christensen (tidl. Nordea-direktør) i spidsen som formand. Den første større opgave for bestyrelsen har netop været åbningen af en ombygget og moderniseret butik, der med bl.a. nye kasselinier er kommet til at fungere meget bedre for både personale og kunder. Ved åbningen lørdag den 1. april tog Jens sammen med den nye lokale bestyrelse og borgmester Uffe Jensen imod kunderne med musik fra Odder Garden. Vi hilser bestyrelsesinitiativet meget velkommen i Hov og ser frem til friske initiativer til gavn for både lokalområdet, kunderne og butikken.

 

Bestyrelsen i Odder bakker naturligvis 100% op om de lokale initiativer i Gylling og Hov, og vi stiller os gerne til rådighed efter ønske. Vi aflægger normalt et fast besøg i Gylling og Hov i efteråret, hvor vi ser butikkerne og gennem en snak med Niels og Jens samt de øvrige personaler får et indtryk af, hvad der rører sig lokalt og evt. også hvad der er på ønskelisten.

 

I bestyrelsen, der jo består af 5 folkevalgte medlemmer og 2 medarbejderrepræsentanter, har vi i 2016 afholdt 10 bestyrelsesmøder + det løse. Vi har en fast dagsorden med opdatering på økonomi, diverse orienteringer fra direktør, fra formanden og fra vores medlem i Coop a.m.b.a.'s bestyrelse, nyt fra Hov, Gylling og diverse udlejningsaktiviteter, investeringsønsker samt strategisk udvikling. Over de seneste par år har vi haft meget fokus på bestyrelsesuddannelse med mange forskellige uddannelsestilbud, som vi har benyttet os af, og vi føler, at vi har et godt fundament at køre bestyrelsesarbejdet videre på med nedskrevet forretningsorden og årshjul, orienteringsprocedure ved nye bestyrelsesmedlemmer m.v. I 2017 vil vi på vores planlagte strategiseminar i maj måned fokusere mere på vores brugsforening og butikkernes udvikling i takt med samfundsudviklingen i et ønske om fortsat at være helt i front på dagligvaremarkedet i vores lokalområde. Vi ønsker også at se på forskellige udviklingsområder i Megavin, og altsammen skulle jo gerne være med til at styrke Kvickly Odder med tilhørende datterbutikker.

 

I 2016 har bestyrelsen været på en 3 dages studietur til Amsterdam, hvor vi har set på forskellige butikstyper og med fokus på bl.a. convinience-madløsninger og indretningsløsninger. Det var en meget interessant tur, hvor vi også fik nogle idèer med hjem. Turen foregik i bus, og en del af køretiden blev praktisk anvendt til strategidrøftelser. Jeg sidder selv i en fælles branchebestyrelse, der bl.a. samler og udvikler aktiviteterne omkring de 14 selvstændige Kvickly-butikker og Kim Bruhn deltager i et stort antal foreningsvendte aktiviteter og møder udover bestyrelsesarbejdet i Coop a.m.b.a. Herudover er bestyrelsen naturligvis sparringspartner til Arne på en række udvalgte tiltag, enten som samlet bestyrelse eller som udvalgt enkeltperson alt afhængig af, hvilken kompetence der lige er brug for til løsning af opgaven. Derfor har vi netop også stor fokus på, at bestyrelsen består af medlemmer med en bred vifte af forskellige kompetencer.

 

Når vi nu er ved bestyrelsen og bestyrelsens arbejde, så har Pernille Kongensgaard besluttet ikke at genopstille ved valget i år, og jeg vil gerne sige en stor tak til Pernille for hendes deltagelse i bestyrelsesarbejdet over de seneste 6 år. Pernille deltager som tidligere nævnt desværre ikke i aften, men vi vil i bestyrelsen naturligvis tage formelt afsked med Pernille på et senere tidspunkt. Vores suppleant, Jens Mørcholdt har også besluttet ikke at genopstille som suppleant, så jeg vil også gerne takke Jens for at have stillet sig til rådighed for bestyrelsen.

 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke vores personaler i Odder, Gylling og Hov for en stor og topmotiveret indsats, for uden dem kan vi ikke ligge først i feltet år efter år. Ligeledes en stor tak til vores direktør Arne Sørensen og hele ledergruppen for en flot indsats, for en stor idèrigdom og et rigtig godt samarbejde henover året. Det er altsammen med til at gøre en forskel, og for at skabe den succes, der betyder, at vi fortsat er Danmarks største og mest solide Kvickly.

Dernæst vil jeg også gerne takke mine bestyrelseskollegaer for et godt og konstruktivt samarbejde.

 

Vi er nu kommet pænt i gang med 2017, og har også spændende idèer og aktiviteter klar til året, og vi er samtidig forberedt på en øget konkurrence fra en ny Kiwi-butik og en ny Normal-butik i byen. Endvidere åbnes der også op for en butiksetablering på den gamle NT-grund. Vi hilser naturligvis de nye aktører velkommen til byen og tager selvfølgelig konkurrencen op, som sagtens kan gå hen og blive til fordel for byens forbrugere af dagligvarer. Vi håber blot fortsat på Odder-borgernes loyale opbakning om vores butikker, da vi som den eneste dagligvarebutik lader en stor andel af vores overskud flyde tilbage til byen i form af sponsorstøtte og skat.

 

Vi har som tidligere nævnt moderniseret brugsen i Hov, og vi har planer om, at Delikatessen skal moderniseres i løbet af året, da faciliteterne til de efterhånden store mængder mad ud af huset ikke længere er tilstrækkelige. Vi er endvidere også ved at opføre en ny dobbelt vaskehal på en grund ved siden af Jem & Fix, da vores bestående bilvaskeanlæg er meget hårdt presset og mange må desværre køre forgæves eller vente i lang tid på en bilvask. Dette råder vi bod på nu med det nye anlæg, og vi håber også på, at vi kan lave noget webcam el. lign. over de 2 anlæg på vores hjemmeside, så I kan se, hvor der er ledig kapacitet og dermed undgå ventetid. Vi har også monteret rullegitre omkring torvet med kundevogne og plantemarked mellem Kvickly og Netto, så en pæn og naturlig afskærmning nu er mulig.

 

Så er vi ved at være igennem årets gang, og vi bestræber os hele tiden på at lytte til signaler fra Jer kunder og følge nye udviklingstrends med henblik på at have en 100% moderne og opdateret butik fyldt med gode varer til gode priser. Vi hører meget gerne Jeres kommentarer og gode idèer til fornyelser og forbedringer - gerne her i aften, men ellers også blot løbende ved henvendelse til Arne, det øvrige personale eller bestyrelsen. Vi ønsker at være gode - gerne de bedste, og hele tiden at udvikle os til fælles bedste.

 

Det blev en længere rejse rundt i Coop's og Kvickly Odders universer, men jeg håber, det har givet Jer et tilfredsstillende indblik i, hvad der er sket, hvad der sker, og hvordan vi driver vores butikker.

 

Her bagefter vil I også få et lille underholdende indblik i Adam Price's liv og levned, hvor jeg tror, at både fløde og smør er faste ingredienser, og Adam vil underholde os med fortællinger fra hans liv. Det ser jeg frem til og håber også, at der måske kan trækkes flere paralleller til Kvickly!

 

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til alle Jer medlemmer og kunder for Jeres store opbakning til Kvickly Odder og datterbutikkerne i Gylling og Hov, idet Jeres støtte jo er en stor del af succesen og samtidig grundlaget for, at det hele kan lykkes.

 

Tusind tak. 

 

 

Knud Hansen, bestyrelsesformand

Holger - 40 års jubilæum

Læs artiklen fra Aarhus Stiftstidende

Læs mere …

”Madkonto” i app’en

Nye funktioner på vej ...

Læs mere …

”Mad+” i app’en

Hjælp hvis økonomien strammer pga uforudsete omkostninger ...

Læs mere …