Beretning 2019

 

Kvickly Odder har det godt. 2019 er ved at være længe siden, og grundet nedlukningen af DK 11. marts 2020, har mange af os navigeret i tiden efter denne dato og fået 2019 til at føles som meget længe siden. Det er helt forståeligt, men jeg vil kort trække lidt frem fra 2019 i både Coop og Kvickly Odder-regi.

 

Coop betyder samarbejde, fordi vi er mere end 1,8 millioner danskere sammen om andelsforeningen Coop. Fællesskabet og vores medlemsdemokrati er det, der skiller os fra de fleste andre virksomheder, og det er med til at gøre vores butik/brugsforening til noget helt særligt. Her i Odder er vi ca 8.000 medlemmer.

 

Vi har i 2019 afviklet 11 bestyrelsesmøder med fokus på at holde fast i vores strategi, udførelse af denne, den daglige drift og økonomi samt investering på både kort og lang sigt. Vi har naturligvis besøgt vores datterbutikker i hhv Gylling (Niels) og Hou (Jens). De to driftige herrer evner at skabe liv og lokal omsætning på hver deres unikke måde. De gør det fremragende, og det er en fornøjelse at besøge deres butikker og mærke engagementet og evnen til lokal integration. Tak for gode og relevante butiksoptimeringer. Kreativiteten er stor begge steder og bundlinieresultaterne er også tilfredsstillende. Godt arbejde.

 

Her i Kvickly Odder var der fuld gang i den i 2019. Optimeringer, facelift af bageren til brød-cooperativet, lækker renovering af hele vinafdelingen, parfumeri, blomsterinventar samt etablering scan- og betal-kasser. Det har været en fornøjelse med åbningen af apoteket, det ser både godt ud og skaber en god sammenhæng for mange kunder. Målet med fysisk butiksudvikling er hele tiden at gøre kundeoplevelsen bedre, og det håber vi, I kan både se og mærke.

 

Ud over at drive en god og ansvarlig forretning for alle kunder, er det vores opgave, at give vores medlemmer særlige fordele og indflydelse. Gode priser og kampagner bugner det ofte med. Og som medlem får du både bonus og personlige tilbud, når du handler og bruger Coop app’en eller viser dit medlemskort.

 

Målsætningen fra 2018 om en yderligere salgsplatform for vine, og for derigennem at nå en større kundegruppe med købet af Marselis Vine holdt desværre ikke. Vi vedtog derfor i bestyrelsen en ny strategi for Marselis Vine, som indebar afvikling og salg af datterselskabet Marselis Vine ApS.

 

Aktivitetsniveauet i og omkring Kvickly Odder bar frugt. Vi ved at 2018 leverede et glimrende år, men vi toppede den i 2019. Vi landede året med 7,8 mio. kr. på bunden. Når Odder Kommune har fået skatten på ca 2 mio, så lander vi med et overskud på 5,75 mio. kr. i forhold til 5,5 mio. kr. i 2018. Vi er meget tilfredse med det flotte resultat. Arne gennemgår kort regnskabet.

 

På bestyrelsens vegne vil jeg takke vores personaler i Odder, Gylling og Hov for en stor og topmotiveret indsats, som dagligt giver os mange tilfredse kunder og som også har resulteret i det flotte årsresultat. I er unikke. I har syn for udvikling, men også afvikling, hvis det er det, der skal til. Jeres tilgang til vores butik og evnen til at omsætte vores værdier, gør os stolte. Jeres syn på mennesker gør en forskel og løfter jeres arbejdsplads og Kvickly Odder til noget helt særligt.

 

Naturligvis skal der også lyde en stor tak til ledergruppen. I bobler af gode initiativer som I formår at omsætte. 2019 bød på mange ugers svigtende leveringer fra Coop, men alligevel finder I vej. I går foran, motiverer og får Kvickly Odder til at lykkes og gør det godt for kunderne. Og en helt særlig tak til vores direktør, Arne Sørensen. Din personlighed, indsigt og dit drive fortsætter udviklingen af både butikken, men også dens sammenhæng til Odder. Tak for dit gode engagement på mange niveauer i både foreningslivet og i politisk regi. Vi er glade for og stolte af hele medarbejderstaben i Kvickly. Rejs jer (hvis der er nogen) og vi vil give jer en velfortjent hånd. I er alle sammen med til at gøre en forskel og med til at skabe den gentagne succes, uanset om det er salg her i butikkerne eller fra vores internetplatform Megavin. Tak.

 

Jeg vil også gerne takke min bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde, hvor I alle er meget aktive og byder godt ind på hver af Jeres kompetenceområder. Det giver heldigvis en meget aktiv og beslutningsdygtig bestyrelse.

 

Til slut til jeg rette en stor tak til Jer medlemmer og kunder for Jeres store opbakning til Kvickly Odder og datterbutikkerne i Gylling og Hov. Jeres støtte er basis for en stor del af succesen og samtidig grundlaget for, at det hele kan lykkes. Husk at I altid er velkomne til at tage fat i os i bestyrelsen, hvis I har forslag til nye tiltag, idéer til arrangementer eller bare vil vide mere om, hvordan det går med jeres egen butik.

 

Vi er nu langt henne i 2020, som er kendetegnet ved, at forudsigeligheden blev taget fra os. Men det går fortsat godt i Kvickly, og forventningerne ser bestemt ud til at holde stik. Vi ledes overordnet af sund fornuft, leverer et bredt og friskt sortiment af både økologiske og konventionelle varer i frugt og grønt samt lokale råvarer, lækkert friskbagt bagersortiment fra 6.30 hver dag, osteafdeling, delikatesse, slagter, har et unikt vinudsalg på hylderne samt i Mega-vin, en nonfood der står skarp og indbydende og vigtigst af alt altid venlige medarbejdere.

 

Hermed er en historisk kort årsberetning afsluttet.

22/9-2020 Jacob Hørning, bestyrelsesformand

 

Forslag til nyt medlem til bestyrelsen:

Karenlise og Jacob er på valg, de modtager begge genvalg.

 

Forslag til ny suppleant: (dirigenten nævner på bestyrelsens vegne)

Bestyrelsen vil gerne foreslå Brian Westergaard som fortsat suppleant. (Brian har sagt ja, men er forhindret i at være til stede tirsdag aften)

 

Eventuelt: Ingen

 

Afslutning af generalforsamlingen:

Tak for genvalget til både Karenlise, Brian og undertegnede.

Dernæst tak til Claus Bonde Mikkelsen, der som dirigent har ledet os godt og forsvarligt igennem generalforsamlingen.

Så er generalforsamlingen slut

 

 

2020 Regnskab 2019 til Website

Balkongalleriet 

Aktuel udstilling

Læs mere …

Virtuel vinsmagning

Lørdag den 27. februar 2021

Læs mere …

Gode naboer

Vi donerer til de lokale butikker

Læs mere …