Jubilæumspuljen 2012

 

I anledning af Kvickly’s 40-års jubilæum har vi i 2012 besluttet at hensætte en sum på kr. 445.000 til uddeling til forskellige foreningsmæssige og almennyttige formål over de næste 10 år med kr. 40.000 i år og stigende med kr. 1.000 pr. år.

 

Kvickly’s 40-års jubilæumspulje kan ansøges af alle foreninger indenfor Kvickly Odder’s handelsområde, og vi forventer at modtagerne kan levere en modydelse efter ”noget for noget – princippet”. Vi har gennem de sidste 10 år haft stor succes med uddeling fra vores nu afsluttede 100-års jubilæumspulje, og derfor har vi i forbindelse med Kvickly-butikkens 40-års jubilæum besluttet at gentage successen – forhåbentlig til stor glæde for foreningsarbejdet i Odder og Omegn.

 

 

100 års jubilæumspulje

Fra 2002 til 2011

 

Kvickly Odders 100 års jubilæumspulje blev stiftet ved FDBs 100 års jubilæum i februar 2002. Puljen var på kr. 500.000 og deles ud over 10 år med kr. 50.000 pr. år.

Midler fra jubilæumspuljen kunne søges af/udloddes til foreninger, sportsklubber, institutioner m.m. indenfor Kvickly Odders handelsområde.

 

Temaet omkring jubilæumspuljen var "noget for noget". Det vil sige at Kvickly Odder samtidig udbad sig en modydelse fra modtageren - det kunne f.eks. være en børne- eller publikumsvenlig aktivitet i forhallen eller udenfor butikken.

I 2011 blev det sidste beløb fra Jubilæumspuljen udbetalt. Imidlertid er Jubilæumspuljen blev erstattet af Kvickly Odders 40-års jubilæumspulje, hvorfra der hvert år i januar/februar-måned kan søges midler.

Der udbetales beløb, der svarer til Kvickly Odders alder*1000 kr., således blev der i 2012, hvor Kvickly Odder rundede de 40 år. udbetalt kr. 40.000.

 

 

Byens bedste 2021 

Se Video og artikel i Horsens Folkeblad

Læs mere …

Mega vinudvidelse 

Se artikel i Horsens Folkeblad

Læs mere …

Historisk generalforsamling 

Solen skinner i Odder

Læs mere …