Jubilæumspuljen 2012

 

I anledning af Kvickly’s 40-års jubilæum har vi i 2012 besluttet at hensætte en sum på kr. 445.000 til uddeling til forskellige foreningsmæssige og almennyttige formål over de næste 10 år med kr. 40.000 i år og stigende med kr. 1.000 pr. år.

 

Kvickly’s 40-års jubilæumspulje kan ansøges af alle foreninger indenfor Kvickly Odder’s handelsområde, og vi forventer at modtagerne kan levere en modydelse efter ”noget for noget – princippet”. Vi har gennem de sidste 10 år haft stor succes med uddeling fra vores nu afsluttede 100-års jubilæumspulje, og derfor har vi i forbindelse med Kvickly-butikkens 40-års jubilæum besluttet at gentage successen – forhåbentlig til stor glæde for foreningsarbejdet i Odder og Omegn.

 

 

100 års jubilæumspulje

Fra 2002 til 2011

 

Kvickly Odders 100 års jubilæumspulje blev stiftet ved FDBs 100 års jubilæum i februar 2002. Puljen var på kr. 500.000 og deles ud over 10 år med kr. 50.000 pr. år.

Midler fra jubilæumspuljen kunne søges af/udloddes til foreninger, sportsklubber, institutioner m.m. indenfor Kvickly Odders handelsområde.

 

Temaet omkring jubilæumspuljen var "noget for noget". Det vil sige at Kvickly Odder samtidig udbad sig en modydelse fra modtageren - det kunne f.eks. være en børne- eller publikumsvenlig aktivitet i forhallen eller udenfor butikken.

I 2011 blev det sidste beløb fra Jubilæumspuljen udbetalt. Imidlertid er Jubilæumspuljen blev erstattet af Kvickly Odders 40-års jubilæumspulje, hvorfra der hvert år i januar/februar-måned kan søges midler.

Der udbetales beløb, der svarer til Kvickly Odders alder*1000 kr., således blev der i 2012, hvor Kvickly Odder rundede de 40 år. udbetalt kr. 40.000.

 

 

Bestil maden hos os

Læs, print og aflever bestilling

Rekordår for Kvickly

Det gav ekstra omsætning. Nogle af pengene er delt ud igen.

Salgselev i Kvickly  

i Odder.

Læs mere …

Stafet for livet 2022  

i Odder.

Læs mere …

Generalforsamling 2022 tilbage i Spektrum 

efter endnu et turbulent år.

Læs mere …