GF2019 dagsorden

Generalforsamling
i Kvickly Odder

Onsdag den 10. april 2019 kl. 18.00 i Spektrum Odder

Dørene åbnes kl. 17.30 og lukkes kl. 18.00.

 

Program

18.00 Velkomst og generalforsamling

19.00 Spisning

20.00 Karen Marie Lillelund

God service - Gør hverdagen sjovere Danmark er en af bundskraberne i verden, når det gælder om at yde god service. Få konkrete bud på, hvordan man på samme tid yder god service og får en sjovere arbejdsdag.

21.00 Afslutning, forventet

 

BEMÆRK at generalforsamlingen afholdes i Spektrum Odder.

Der tages forbehold for programændringer.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    På valg er Bodil Just, Karen Margrethe Mathiesen og Knud Hansen.
  7. Valg af 1 suppleant. 
  8. Eventuelt.