Nye Corona-forholdsregler rammer generalforsamlingen
BEMÆRK at generalforsamlingens afholdelse endnu ikke er endeligt fastlagt.

Vi er i proces med jurist omkring afklaring i forhold til vedtægter.
Straks vi har nyt vil det blive annonceret her.

 

Generalforsamling
i Kvickly Odder

Planlagt til: Tirsdag den 14. april 2020 kl. 18.00 

Dørene åbnes kl. 17.30 og lukkes kl. 18.00.

 

Program

18.00 Velkomst og generalforsamling

Der tages forbehold for programændringer.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    På valg er Jacob Hørning og Karenlise Brink.
  7. Valg af 1 suppleant. 
  8. Eventuelt.