Beretning 2021

 

jacob horning 2022Hovedaktivitet

Foreningens hovedaktivitet er detailhandel med dagligvarer

 

Udvikling i året

Foreningens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på kr. 10.935.648 og foreningens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på t. DKK 151.551.

Foreningen har i regnskabsåret 2021 opnået et resultat på kr. 12.541.885 før skat.

Resultatet er væsentligt bedre end budgetteret, og vi anser det som yderst tilfredsstillende med baggrund i den fortsat store lokale konkurrence på dagligvaremarkedet og på trods af den verdensomspændende pandemi.

Endnu et turbulent år med den verdens omspændende corona-pandemi har påvirket os alle og ligeledes Kvickly Odder. Vores medarbejdere har været i frontlinjen, udvist enorm fleksibilitet og de har ”asfalteret, mens de kørte”, hvilket vi har anerkendt dem for. De har ydet en bemærkelsesværdig indsats for de handlende, for Odder og lokalsamfundet, som endnu en gang har gjort os stolte. Året har båret præg af, at mange måltider blev spist hjemme, og at vi som danskere ikke har kunnet rejse i det omfang, vi gjorde for år tilbage. Butikken har været klædt i et nødberedskab med afstandsmarkører, pleksiglas og personale med behørig afstand og mundbind. Kvickly Odder har formået at skabe tryghed for både kunder og medarbejdere i en udfordrende tid og stadig ydet den bedst mulige service, hvilket den flotte NPS-score viser. De normalt mange kundevendte tiltag har helt været taget af plakaten og på trods har Kvickly Odder formået at levere et historisk positivt resultat ovenpå 2020, som viste et fantastisk resultat.

Der er fortsat stor fokus på alle medlemsfordelene, og der er løbende tilgang af nye medlemmer. Coops App er en brugervenlig platform som nemt og målrettet anvendes til relevant kommunikation til medlemmerne i form af personlige tilbud samt konkrete tilbud i Kvickly Odder. Den blev for et par år siden udvidet med en PrimeKonto med endnu flere medlemsfordele. App´en anvendes aktivt ugentligt af mere end 25% af de 1,9 mio medlemmer, hvilket vi også mærker i Kvickly Odder ved kassen og ved Scan & Betal. Der gøres dagligt et arbejde i at udvide kendskabet og mulighederne i app´en for Kvickly Odders kunder.

  • På trods af at pandemiens fortsatte virke har været med til at sætte dagsordenen i butikken, har der været tid og plads til investeringer både i butikken og på nogle af vores matrikler i byen.
  • Frugt og grønt området er omrokert og har fået en lækker refresh.
  • Børnetøjsafdelingen er blevet bygget op omkring Friends-konceptet og har dermed fået et nyt udtryk.
  • Den største og mest iøjnefaldende ændring er udskiftningen af glasmontren ved delikatessen og slagteren. Den nye slangeformede disk er iøjnefaldende, indbydende og præsenterer de lækre deli-varer så købelysten øges.
  • Der er igangsat renovering af lager og omklædningsrum i kælderen. De eksisterende er delvist ”originale” og bærer præg af træthed og mangel på plads til de mange ansatte i huset.
  • MegaVin på Stampmøllevej flyttede i efteråret 100 meter til den lækre nye lagerhal. Der er nu plads til den nødvendige logistik og funktionalitet til den fortsat øgede omsætning fra MegaVin.
  • Kundeparkeringen på den anden side af vejen er blevet udvidet i samarbejde med Løvbjerg og Odder Kommune og rummer nu det dobbelte antal p-båse.
  • Ved Dagli´ Brugsen i Hou er der etableret en udendørs lagerbygning indeholdende en ny flaskeautomat.
  • Kvickly er vilde med børnefamilierne og for at give endnu en oplevelse, blev der indført en ny tradition med juleudstilling på balkonen, et varehus indhyllet i led-lys samt julemanden med sine kane på taget. Det gav gode december-smil på læben og oplevelser til børnene.


Generalforsamling2022 7576Bestyrelsen har en strategi om at Kvickly Odder skal være en aktiv ressource i lokalsamfundet med særligt syn for det frivillige foreningsliv, og med denne vision i hånden uddelte vi i foråret en million kroner (MilliOdder) til lokale foreninger. Målet var at hjælpe med at booste foreningslivet i en svær tid. Vi ønskede et fokus på at få børn og unge tilbage i foreningslivet ved forårets genåbning efter lockdown. En fantastisk glæde som gav mening og skabte muligheder og sammenhængskraft i vores lokalsamfund.

Vi har i 2021 gennemgået og ajourført vores strategiplan med Kvickly Odders vision og mission for de kommende år under temaet ”Kvickly Odder – din butik”. Vi vil i løbet af 2022 genbesøge og udvide vores strategiarbejde.

Foreningens øvrige aktiviteter, der omfatter driften af Dagli' Brugserne i Gylling og Hou, tank- og vaskeanlæg samt diverse udlejningsejendomme, er forløbet særdeles tilfredsstillende.

 

Målsætninger og forventninger for det kommende år

De sidste to år har givet Kvickly Odder en unik og uforudsigelig baggrund at skabe resultater ud fra. Pandemien har nu løsnet sig, og vi ser længselsfuldt frem til at møde vores mange kunder med stor opmærksomhed, arrangementer og gode tilbud med henblik på at fastholde og udbygge vores position på dagligvaremarkedet i Odder-området igen. Vi er endvidere opmærksomme på, at konkurrencen på dagligvarer kan skærpes yderligere med nye butiksetableringer i Odder. Vi er opmærksomme på at 2020 og 2021 var unikke omsætningsår i dagligvarebranchen, men vi kæmper, og vil lægge os i selen for at kunne holde et trecifret index, men vi ved, at det bliver en seriøs udfordring.

Vi vil fortsat vedligeholde og modernisere vores butiksanlæg, så de til stadighed opfylder alle myndighedskrav og står indbydende og salgsklare for vores kunder.

 

 Generalforsamling2022 7565

 

Generalforsamling2022 7567

 

Generalforsamling2022 7568

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

31. marts 2022

Jacob Hørning, bestyrelsesformand