Mandag-søndag, kl. 08:00-20:00 

Bageren åbner alle dage kl. 6.30

Lukket på helligdage

Mandag-søndag, kl. 08:00-20:00 

Bageren åbner alle dage kl. 6.30

Lukket på helligdage

Beretning

Beretning for 2022

Velkommen til generalforsamling i Kvickly Odder

Dejligt at vi være her i de lækre rammer i Spektrum Odder.

I skal lytte mens vi afvikler generalforsamlingen, så skal I nyde en lækker servering og så slutter vi med besøg af tv-lægen Peter Qvortrup Geisling. Peters mange tv-programmer kan vi se igen og igen, men livet bliver ikke genudsendt – Peter vil inspirere til at give livet et serviceeftersyn. Det er aldrig for sent at udleve sine drømme.

Der er ikke blot mig der har inviteret jer til Generalforsamling i Kvickly Odder, det har den siddende bestyrelse. Dem vil jeg kort præsentere.

Først præsentation af den siddende bestyrelse for Kvickly Odder:

Knud Hansen, næstformand (er ansat som vurderingskonsulent i Nybolig, Odder)

Karenlise Brink, sekretær (Karenlise går pt hjemme og er kasserer i Fodboldafdelingen.)

Karen Margrethe Mathiesen, (Karen Margrethe driver sammen med sin mand Odder Maskinstation)

Bodil Just (Bodil er ansat i Nyt Syn med ansvar for markedsføring og den digitale udvikling).

Susanne Lindskov Trads, medarbejderrepræsentant for Kvickly

Bettina Viborg, medarbejderrepræsentant fra Kvickly

Vores direktør Arne Sørensen, og sidste medlem i bestyrelsen er mig selv (forstander, Rudehøj Efterskole)

Vi skal have valgt en dirigent: bestyrelsen foreslår Henrik Garlik

Beretning

Der er noget med vores verden i disse år. Bølgeskvulp som kan mærkes og som sætter sine tydelige aftryk. Den geopolitiske situation er mærkbart forandret. Først den verdensomspændende corona-pandemi, der i to år påvirkede os. Så containerskibet i Suez kanalen og nu Ruslands krig i Ukraine. Vi har alle dage levet midt i historien og de seneste år med nogle tendenser af uforudsigelighed og indskrænket handlefrihed. Vi har mærket at den robusthed, vi troede vi havde, er mere skrøbelig end forventet.

Det er krisetid i verden, i Europa, i Danmark, i Odder…

Krig i Europa, inflation, prisstigninger, rentestigninger og lav forbrugertillid har præget forbrugernes adfærd og dermed haft en betydelig indflydelse på supermarkeders omsætning og bundlinje i 2022.

Ovenpå to forrygende og helt igennem fantastiske og flyvende år i dagligvarebranchen, blev 2022 en hård landing. I løbet af foråret accelererede inflationen om kap med energi- og råvarepriser. Forbrugertilliden var gradvist nedadgående, og priserne på dagligvarer, har haft en inflation på op til 10% over flere måneder i 2022. Det er historisk i nyere tid. Denne situation ændrede os forbrugeres adfærd. Vi kan ikke gøre meget ved rentestigninger, el-, benzin- eller varmeregningen, men dagligvarer har vi selv i hånden og jeg kan træffe mit valg. Med inflationen og prisstigningerne, faldt volumen. Færre varer kommer i kurven, vi fravælger ofte de bedste varianter med mere bæredygtighed og kvalitet til fordel for de billigste varianter og går benhårdt efter tilbud. Det giver mening og er fuldt forståeligt i en krisetid. Den bevægelse presser indtjeningen. Det dramatiske var, at det gik hurtigt med ændringen af forbrugervanerne.

Det er en krisetid, der har slået hårdt og også for Coop, som på bagkanten af 2022 har lanceret et nyt Coop med væsentlige ændringer.

 • Implementeringen af Lavprissupermarkedskæden 365discount (Hvilket også gælder for Odder)
 • I så sikkert Arne på forsiden af Ekstra Bladet, ”Kvickly-Arne nægter”, som var en tabloid avis svar på Arnes reaktion på, at der er tale om, at Kvickly og SuperBrugsen skal have et nyt og fælles navn, Coop. Men mon ikke der findes en vej i at bevare ”Kvickly Odder”
 • Coop Prime bliver fra 1. maj 2023 ændret til en fordelskonto. Ved blot at indsætte 100 kr/måned vil du være en del af et fordelsprogram med rabatter fra 5% og op til 15% på udvalgte coop-varer. Spørg i butikken
 • Den gamle dividende, 1% medlemsrabat på alle forsvinder, og vil i fremtiden kun være på Coops egne varer. Dividenden er et udtryk for at alle andelshavere deler overskuddet. Det giver mening at fjerne denne i en tid, hvor Coop er meget udfordret på økonomien, og er i gang med en gennemgribende organisations- og strukturændring.
 • Coops nye IT-platform
 • Fortsat høj fokus på bæredygtighed og reduktion af madspild
 • Og masser af andre tiltag omkring familien, madkultur, ansvarlighed, dyrevelfærd, mindske kemien i hverdagen og gøre visioner til virkelighed for lokale fødevareproducenter.
 
 

Zoomer vi ind på Kvickly Odder, hvor vi har 235 ansatte hvoraf de 110 er fast personale og 125 ung-medarbejdere. Vi er godt 9.000 medlemmer. (hvoraf 7% er mødt op i dag). Det er mere end 10 gange højere end det gennemsnitlige antal deltagere på landsplan, tak for jeres fremmøde og opbakning.

Genkender vi den nationale tendens med inflationens påvirkning på den ændrede købeadfærd; færre varer i kurven, discount varer i kurven, tilbudsvarer i kurven – ja det gør vi. Den lavere forbrugertillid har præget os forbrugeres adfærd og dermed haft en betydelig indflydelse på Kvickly Odders omsætning og bundlinje i 2022, som Arne gennemgår om lidt.

Kvickly Odder har på trods fortsat kæmpet for forbrugernes tillid. Med høj kreativitet og en vilje til at se efter nye muligheder i butikken har Kvickly Odder opretholdt kundeflowet fra 2021 og formået at fastholde trygheden og tilliden og stadig ydet den bedst mulige service, hvilket den flotteste (og landets bedste) NPS-score (kundetilfredshed) til dato er et stolt og flot udtryk for. Tak for jeres anerkendelse af vores butik og vores medarbejdere.

Udfordringer pirrer kreativiteten hos særligt ledergruppen. Når de sidder med en nød, der skal knækkes, så går de til den. De ligger ikke på den lade side, og i løbet af 2022

 • Der har generelt været fokus på energioptimeringer og foretaget tiltag investeringer heri.
 • Der er etableret to OK el-ladestandere på Kvicklys p-plads, så i alt fire biler kan lade samtidig.
 • Der er gennemført renovering af lager og omklædningsrummene i kælderen. De eksisterende var delvist ”originale” og bar præg af træthed og mangel på plads til de mange ansatte i huset.
 • Efter gen-overtagelsen af Folkebistroen blev café-område renoveret og indrettet til det ønskede mål.
 • En gennemgribende og lækker renovering af kundetoiletterne giver både en visuel oplevelse og ikke mindst den gode oplevelse med at besøge et ”offentligt” toilet.
 • Etablering af børnevenlige udstillinger i butikken med `Abe i trapez ́ i Frugt og Grønt, en´Hønsegård ́ved æggene og en´Fisker ́ved fiske-køledisken. På balkonen ligeledes en udstilling med ´Abe/Gorilla orkester ́ og et ´Bondegårdstema ́.
 • Taget på begge tankanlæg er blevet udskiftet og har derved fået et moderne facelift.
 • Legetøjsområdet har fået et facelift med nyt design og inventar.
 • Daglig Brugsen i Gylling er delvist blevet renoveret og har fået nyt bake-off område.
 
 

Vi har afviklet 11 bestyrelsesmøder med fokus på at holde fast i vores strategi, omsætning af denne, den daglige drift og økonomi samt investering på både kort og lang sigt. Vi har naturligvis besøgt vores datterbutikker i hhv Gylling (Niels) og Hou (Michael). De driftige herrer evner at skabe liv og lokal omsætning på hver deres unikke måde. De gør det fremragende, og det er en fornøjelse at besøge deres butikker og mærke engagementet og evnen til lokal integration. Kreativiteten er stor begge steder og bundlinjeresultaterne er også tilfredsstillende i en svær tid. Godt arbejde, gutter. Og ligeledes tak til Jer der bakker op om vores Brugser.

Bestyrelsen har en strategi om at Kvickly Odder skal være en aktiv ressource i lokalsamfundet med særligt syn for det frivillige foreningsliv. Med denne vision i hånden uddelte vi igen i år vores jubilæums pulje på 60 tkr til lokale foreninger. Målet er at hjælpe og underbygge foreningslivet i Odder og omegn. En fantastisk glæde som giver mening og skaber muligheder og sammenhængskraft i lokalsamfund. Derudover uddeles der et utal af sponsorater af både økonomisk og anden karakter.

Vi higer efter lidt mere normale tilstande i dagligvarer markedet, en inflation der kommer ned, priser der kommer ned og finder et rimeligt leje igen, så hverdagen er en anelse mere forudsigelig. I skal vide, at der kæmpes for at holde inflationen og prisstigningerne nede, både fra Coop og fra lederne i vores lokale butik.

Vi står i en historisk presset tid, men vi øjner lys forude. 2023 bliver også et presset år, men vi vil fortsat vedligeholde og modernisere vores butiksanlæg, så de til stadighed står indbydende og salgsklare for Jer kunder. Vi er ikke tilfredse med resultatet i 2022, men ser vi samlet set på de sidste tre år, er vi tilfredse. Arne gennemgår kort regnskabet om lidt. (henvisning til sidste års beretning)

På bestyrelsens vegne vil jeg takke vores personaler i Odder, Gylling og Hou for en stor og topmotiveret indsats, som dagligt giver os mange tilfredse kunder. I er unikke. I har syn for udvikling og afvikling, hvis det skal til. Jeres tilgang til vores butik og evne til at omsætte vores værdier, gør os stolte. Jeres syn på mennesker gør en forskel og løfter jeres arbejdsplads og Kvickly Odder til noget helt særligt. Lad os markere vores anerkendelse af alle medarbejdere med en markant klapsalve….I er alle sammen med til at gøre en forskel og med til at skabe den gentagne succes om det er salg i butikkerne eller fra Mega-vin. Tak.

Naturligvis skal der også lyde en stor tak til ledergruppen. I bobler af gode initiativer som I formår at omsætte. 2022 bød på endnu et år med urimelige arbejdsvilkår og mange ugers svigtende leveringer fra Coop grundet implementeringen af Coop-one, men alligevel finder I vej. I går foran, motiverer og får Kvickly Odder til at lykkes og gør det godt for kunderne og jeres medarbejdere. Og en helt særlig tak til vores direktør, Arne Sørensen. Din personlighed, indsigt og dit drive fortsætter udviklingen af både butikken, men også dens sammenhæng til Odder. Også i en krisetid. Tak for dit gode engagement på mange niveauer i både foreningslivet og i lokalt regi.

Jeg vil takke min bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde, hvor I alle er aktive og byder godt ind på hver af jeres kompetenceområder. Det giver en aktiv og beslutningsdygtig bestyrelse.

Til slut vil jeg rette en stor tak til jer medlemmer og kunder for jeres store opbakning til Kvickly Odder og datterbutikkerne i Gylling og Hou. Jeres støtte er basis for en stor del af succesen og samtidig grundlaget for, at vi kan bevare vores lokale integritet. Husk at I altid er velkomne til at tage fat i os i bestyrelsen eller Arne, hvis I har forslag til nye tiltag, idéer til arrangementer eller bare vil vide mere om, hvordan det går med jeres egen butik.

Kvickly Odder ledes overordnet af sund fornuft, … lad os lige tage et lille kig ind i butikken …Vel mødt i din butik, Kvickly Odder. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

19. april 2023

Jacob Hørning, bestyrelsesformand