Generalforsamling 2016 i Kvickly

Mandag den 18. april 2016 kl. 17.30 i Spektrum Odder

Dørene åbnes kl. 17.00 og lukkes kl. 17.30.


Program

17.30 Velkomst og generalforsamling
18.45 Spisning
20.00 Søren Dahl - fra Cafe Hack
21.00 Afslutning, forventet

BEMÆRK at generalforsamlingen afholdes i Spektrum Odder.
Der tages forbehold for programændringer.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    På valg er Kurt Christensen og Kim Bruhn.
  7. Valg af 1 suppleant. På valg er Jacob Hørning
  8. Eventuelt.Læs lidt om Cafe Hack og Søren Dahl her.