Generalforsamlingens afholdelse er nu endeligt fastlagt
 

Generalforsamling
i Kvickly Odder

Tirsdag den 22. september 2020 kl. 17.00 på balkonen i Kvickly.

 

Program

17.00 Velkomst og generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes som stående arrangement – uden traktement og underholdning.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    På valg er Jacob Hørning og Karenlise Brink.
  7. Valg af 1 suppleant. 
  8. Eventuelt.