Generalforsamling

Onsdag den 20. april 2022 kl. 18.00 i Spektrum Odder

Dørene åbnes kl. 17.30 og lukkes kl. 18.00.

Adgangskort skal forevises ved indgangen.

 

Program

18.00 Velkomst og generalforsamling

19.00 Spisning 

20.00 Foredrag om verdens brændpunkter med Poul Erik Skammelsen 

21.00 Afslutning, forventet

 

BEMÆRK at generalforsamlingen afholdes i Spektrum Odder.

Der tages forbehold for programændringer.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    På valg er Karenlise Brink og Jacob Hørning.
  7. Valg af 1 suppleant.
  8. Eventuelt.

 

gf2020